LVK teema nr 26. Raamat, mida loed erialasest huvist Robert Fisher “Õpetame lapsi õppima”

Tagakaanelt: õpetame lapsi õppima.jpg

Viimastel aastatel võib maailmas täheldada üha suurenevat huvi mõtlemis- ja õppimisoskuste arendamise vastu. Edukad õppijad ei oma mitte ainult suuri teadmisi, vaid nad teavad ka, kuidas õppida. Mitmetes maades läbi viidud uurimused näitavad, et on olemas seos tõhusa õppimise ja teatud õpetamisstrateegiate vahel. “Õpetame lapsi õppima” käsitlebki neid õpetamisstrateegiaid, mis kõige paremini aitavad lastel õppima õppida. Raamat koosneb kümnest peatükist, millest igaühes keskendutakse ühele õppimisega seotud aspektile.

Raamat annab ülevaate sellest, milliseid oskusi on on vaja lastes arendada, et nad oleksid edukad ja õpivõimelised koolis. Sain siit nii mõnegi mõtte, esimesena proovin koolis oma õpilastega tarku küsimusi küsida.

  • Kirjastus: Atlex
  • ilmumisaasta: 2004
  • lehekülgi: 179